Bez informacionih tehnologija nema napretka društva

Objavljeno: februar 23, 2012 od strane Ivan Drakic pod Uncategorized
Oznake:,

Crna Gora već je prepoznata kao vodeća zemlja u regionu po pitanju ispunjavanja ciljeva na putu razvoja infomacionog društva. Zato sam siguran da će jedno od prvih poglavlja koje ćemo zatvoriti na putu ulaska u Evropsku uniju biti poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji,  kazao je za Pobjedu potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo Vujica Lazović.

Prema njegovim riječima, na putu ulaska u EU informaciono komunikacione tehnologije su jedan od bitnih faktora.

„Promjene u IT sferi su po brzini analogne onima koje se dešavaju u krajnje dinamičnom procesu kakav su evropske integracije. Nije lako uhvatiti korak sa zemljama Zapadne Evrope, stoga je važno imati dobro pripremljen teren kako bi se realizovale obaveze i implementirali zakoni na putu razvoja informacionog društva. Upitnik Evropske komisije bio je odlična prilika da vidimo gdje smo“, objasnio je on.

Prema njegovim riječima u okviru poglavlja 10, odgovoreno je na široku lepezu pitanja.

„Pored čitavog seta zakona koje smo usvojili, intenzivno radimo na planiranju, pripremi i usvajanju novih, kao i na modifikacijama i izmjenama postojećih zakona. Usvojeni su važni strateški dokumenti, i analogno njima, defmisani projekti koji su u različitim fazama implementacije. Stalno radimo na izgradnji elektronskih servisa, na što većoj zastupljenosti IT rješenja u svim sferama života i rada, kao i na promociji, odnosno afirmaciji društva znanja i približavanju savremenih tehnologija svim segmentima stanovništva“, rekao je Lazović između ostalog.

Advertisements

Zatvoreno za komentare.